Έλκη

Προϊόντα

A burn is a thermal injury to the skin caused by heat, chemical or physical agents. Usually defined in terms of burn depth such as 1st degree/ Superficial, 2nd degree/ Partial Thickness or 3rd degree/ Full thickness. We have a range of dressings for managing partial thickness burns and a fecal management system for managing complications associated with burn injuries.

A diabetic foot ulcer is a common complication of diabetes melitus. An ulcer will develop if there is a break in the skin which does not progress to heal, due to the underlying diabetic condition. Diabetic foot ulcers require careful management and we have a range of products which can help to manage these ulcers.

A leg ulcer is a breakdown in tissue on the leg or foot. Leg ulcers are a consequence of poor blood flow through the legs, due to problems with the blood vessels themselves or due to underlying disease which compromises effective blood flow. We have a range of products to help manage these ulcers.

Stage 1 Pressure Injury: Non-blanchable erythema of intact skin
Intact skin with a localized area of non-blanchable erythema, which may appear differently in darkly pigmented skin.

Stage 2 Pressure Injury: Partial-thickness skin loss with exposed dermis
Partial-thickness loss of skin with exposed dermis. The wound bed is viable, pink or red, moist, and may also present as an intact or ruptured serum-filled blister.

Stage 3 Pressure Injury: Full-thickness skin loss
Full-thickness loss of skin, in which adipose (fat) is visible in the ulcer and granulation tissue and epibole (rolled wound edges) are often present.

Stage 4 Pressure Injury: Full-thickness skin and tissue loss
Full-thickness skin and tissue loss with exposed or directly palpable fascia, muscle, tendon, ligament, cartilage or bone in the ulcer. Slough and/or eschar may be visible.

Open surgical wounds are left to heal by secondary intention, which involves leaving wound to heal naturally, and relies on granulation tissue arising from the base of the wound to fill the tissue deficit created by surgery.

In closed wounds, the skin edges are re-approximated by stitches, staples, tissue adhesives or adhesive strips and left to heal by primary intention.

Traumatic wound occurring on the extremities of older adults as a result of friction alone or shearing and friction forces.

COVID-19

Read the message

Απαιτούνται cookies για να λειτουργήσει ο ιστότοπος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, μας βοηθούν να γνωρίζουμε λίγο το πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, γεγονός που βελτιώνει την εμπειρία περιήγησης. Τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση επισκεψιμότητας και τη βελτιστοποίηση μόνο του περιεχομένου σελίδας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποδεικνύετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookie. Μπορείτε να αποκλείσετε τη χρήση cookies ακολουθώντας τις οδηγίες "Πώς να αποκλείσετε και να αποφύγετε τα cookies"

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την  Πολιτική Cookie