Έλκη

Προϊόντα

Καθαρισμός

View All

Αφαίρεση νεκρού, κατεστραμμένου ή μολυσμένου ιστού που διαφορετικά θα παρεμπόδιζε την επούλωση μιας πληγής.

Διαχείρηση Εξιδρώματος

View All

Η διαχείριση της απώλειας υγρών από ένα τραύμα.

Διαχείριση μόλυνσης

View All

Βοηθά στη μείωση του κινδύνου μόλυνσης του τραύματος.

Διαχείριση οσμών

View All

Αντιμετώπιση δύσοσμων τραυμάτων.