Φροντίδα Στομίας

Προϊόντα

Κολοστομία

View All
Κολοστομία

Η κολοστομία είναι ένα χειρουργικά δημιουργημένο άνοιγμα στην κοιλιά μέσω του οποίου ένα μικρό τμήμα του παχέος εντέρου φέρεται στην επιφάνεια του δέρματος. Το νέο άνοιγμα, που ονομάζεται στομία, επιτρέπει στα κόπρανα να περάσουν απευθείας έξω από το σώμα. Η ConvaTec έχει αναπτύξει προϊόντα για την καλύτερη διαχείριση μιας κολοστομίας.

Ειλεοστομία

View All
Ειλεοστομία

Η ειλεοστομία είναι ένα χειρουργικά δημιουργημένο άνοιγμα στην κοιλιά μέσω του οποίου ένα μικρό τμήμα του ειλεού ή του λεπτού εντέρου φέρεται στην επιφάνεια του δέρματος. Το νέο άνοιγμα, που ονομάζεται στομία, επιτρέπει στα κόπρανα να περάσουν απευθείας έξω από το σώμα. Η ConvaTec έχει αναπτύξει προϊόντα για την καλύτερη διαχείριση μιας ειλεοστομίας.

Ουρητηροστομία

View All
Ουρητηροστομία

Η ουρητηροστομία ή εκτροπή ούρων είναι ένα χειρουργικά δημιουργημένο άνοιγμα στην κοιλιακή χώρα που επιτρέπει στα ούρα να περάσουν απευθείας έξω από το σώμα. Η ConvaTec έχει αναπτύξει προϊόντα για την καλύτερη διαχείριση μιας ουρητηροστομίας.

Νέα οστομικά προϊόντα