Νομικά θέματα

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου ανήκει ή ελέγχεται από την ConvaΤec Ελλάς Α.Ε. και προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου μόνο για προσωπική σας χρήση. Ουδεμία τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή του περιεχομένου αυτού επιτρέπεται. Απαγορεύεται η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων, των οποίων αποκλειστική δικαιούχος είναι η ConvaTec Ltd ή/και η ConvaTec Inc, εταιρείες συνδεδεμένες με την ConvaTec Ελλάς Α.Ε.. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή χρήση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ConvaTec Ελλάς Α.Ε..

Η ConvaTec Ελλάς Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που εκτίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο να είναι ενημερωμένες και ακριβείς, χωρίς, ωστόσο, να εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών. Η ConvaTec Ελλάς Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία, προκύπτουσα από την πρόσβασή σας στις πληροφορίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, την αδυναμία πρόσβασής σας σε αυτόν ή την εμπιστοσύνη σας σε οιαδήποτε πληροφορία ιατρικής ή άλλης φύσης που εκτίθεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας ή άλλον επαγγελματία υγείας πριν τη λήψη ή τη διακοπή οποιουδήποτε φαρμάκου ή οιασδήποτε θεραπείας. Η τυχόν αναφορά σε φάρμακα ή θεραπείες γίνεται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς, η αναφορά δε αυτή δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για λήψη φαρμάκου ή θεραπείας. Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας ή άλλον επαγγελματία υγείας εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με την κατάσταση της υγείας σας. Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου δεν περιορίζει σε καμία περίπτωση την ευθύνη της Convatec Ελλάς Α.Ε. για τυχόν θάνατο ή τραυματισμό προσώπου εξ αμελείας της.

Η ConvaTec Ελλάς Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τυχόν άλλων διαδικτυακών τόπων που περιέχονται ως σύνδεσμοι ή αναφορές στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή βλάβη που προκύπτουν από το περιεχόμενο αυτών. Τυχόν συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες παρέχονται απλά ως  διευκόλυνση για τους χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου.


Τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες και τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προστατεύονται στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Όλα τα εμπορικά σήματα που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ConvaTec Ελλάς Α.Ε. ανήκουν στην ConvaTec Ltd ή/και στην ConvaTec Inc. Απαγορεύεται η χρήση οιουδήποτε σήματος που ανήκει στην ConvaTec Ltd ή/και στην ConvaTec Inc χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση, εκτός εάν γίνεται προκειμένου να προσδιοριστούν τα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Τα δικαιώματα τυχόν άλλων δικαιούχων των σημάτων αναγνωρίζονται πλήρως.

Κάθε επικοινωνία σας με την ConvaTec Ελλάς Α.Ε. μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο, όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δια τηλεφώνου, με το ταχυδρομείο ή με φαξ, είναι εμπιστευτική και οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών, των εφευρέσεων, τεχνογνωσίας, της  ανάπτυξης και κατασκευής αγαθών,
μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο από την ConvaTec Ελλάς Α.Ε. ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία.


Ο παρών διαδικτυακός τόπος προορίζεται για επισκέπτες άνω των 18 ετών.

Ο αποστολέας οιασδήποτε πληροφορίας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή στην ConvaTec Ελλάς Α.Ε. γενικώς, είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτών, την ειλικρίνεια και την ακρίβειά τους.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος παρέχεται ως υπηρεσία στους επισκέπτες του. Η  ConvaTec Ελλάς Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει το περιεχόμενό του ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Convatec Ελλάς ΑΕ

Λ. Μεσογείων 392Α ΤΚ 15341

Αγία Παρασκευή Αττικής

 τηλ. 2106564740