Ουρητηροστομία είναι ένας τύπος επέμβασης που διευκολύνει τα ούρα να εξέρχονται από το σώμα μέσω ενός στομίου, αφού αφαιρεθεί το τμήμα της ουροφόρου οδού σας που νοσεί ή έχει υποστεί βλάβη.1

 Με την ουρητηροστομία τα ούρα ρέουν μέσω του στομίου σας όπως παράγονται, οπότε είναι απαραίτητο ένα σύστημα συλλογής. Όλοι οι σάκοι ουρητηροστομίας έχουν κάνουλα αποστράγγισης στο κάτω μέρος που σας επιτρέπει να αδειάζετε το περιεχόμενο του σάκου πολλές φορές μέσα στη μέρα.

Ειλεακός Αγωγός

Ο ειλεακός αγωγός είναι ένας κοινός τύπος ουρητηροστομίας. Αν χρειάζεστε ειλεακό αγωγό, πρέπει να αφαιρεθεί η ουροδόχος κύστη σας λόγω νόσου ή τραυματισμού.

 Σε αυτού του είδους την επέμβαση, αφαιρείται ένα τμήμα του λεπτού εντέρου και κλείνει σφικτά στο ένα άκρο. Έτσι δημιουργείται ένα νέο δοχείο ούρων ή «κύστη». Οι δύο ουρητήρες (σωλήνες) που μεταφέρουν τα ούρα από τους νεφρούς συνδέονται σε αυτήν τη νέα κύστη και στη συνέχεια το ανοιχτό άκρο της νέας κύστης βγαίνει έξω μέσα από το κοιλιακό σας τοίχωμα, δημιουργώντας ένα στόμιο.1

Ουρητηροστομία

Στην ουρητηροστομία, ο ένας ή και οι δύο ουρητήρες (σωλήνες μεταφοράς των ούρων) στρέφονται από τον νεφρό μέσα από τα κοιλιακά τοιχώματα για να σχηματίσουν ένα στόμιο.1

 Αυτή είναι πολύ σπάνια επέμβαση. Αυτός ο τύπος επέμβασης είναι συνήθως ένα προσωρινό μέτρο σε παιδιά ασθενείς και σπάνια αποτελεί μόνιμη λύση.1