Κολοστομία δημιουργείται στο άκρο του παχέος εντέρου σας ώστε να εκτρέπει τα κόπρανα από το πεπτικό σας σύστημα. Αφού κάνετε αυτή την επέμβαση, τα κόπρανα θα περνούν μέσα από ένα στόμιο που βρίσκεται στην κοιλία σας.

Η θέση της κολοστομίας σας προσδιορίζεται από τη θέση του κατεστραμμένου τμήματος στο κόλον σας ή από το ότι πρέπει να εκτρέψει τα κόπρανα από ένα τραύμα στην περιπρωκτική περιοχή. Οι εικόνες παρακάτω δείχνουν τις διαφορετικές περιοχές όπου μπορεί να τοποθετηθεί μια κολοστομία. Ανάλογα με τη θέση και την αιτία, μια στομία μπορεί να είναι μόνιμη ή προσωρινή.1 2

 

  

Ανιούσα Κολοστομία

 • Στο ανιόν (κάθετο τμήμα, στα δεξιά σας) κόλον

 • Σπάνιος τύπος κολοστομίας

 • Τα κόπρανα είναι υδαρή έως ημιυδαρή και ερεθίζουν πολύ το δέρμα2,3

Εγκάρσια Κολοστομία

 • Στο εγκάρσιο (οριζόντιο τμήμα, κατά πλάτος της κοιλίας) κόλον

 • Τα κόπρανα είναι υδαρή έως ημισχηματισμένα

 • Συνήθως είναι αγκυλωτή

 • Συνήθως προσωρινή1,2,3

Κατιούσα Κολοστομία

 • Στο κατιόν (κάθετο τμήμα, στα αριστερά σας) κόλον

 • Ένας πιο συνηθισμένος τύπος κολοστομίας

 • Τα κόπρανα είναι ημισχηματισμένα έως σχηματισμένα λόγω του ότι απορροφάται περισσότερο νερό από ό,τι στο κατιόν και εγκάρσιο κόλον.1,2,3

Σιγμοειδής Κολοστομία

 • Στο κάτω αριστερό τμήμα του παχέος εντέρου στα αριστερά σας, ακριβώς πριν από το ορθό

 • Τα κόπρανα είναι σχηματισμένα. Το νερό απορροφάται στις προηγούμενες περιοχές των εντέρων. 1,2,3