Αυτές είναι κάποιες οδηγίες για να εφαρμόζετε το σύστημα συλλογής σας. Για ολοκληρωμένες οδηγίες, ανατρέξτε στο ένθετο των προϊόντων ή μιλήστε με τον νοσηλευτή στομίας σας.

Σύστημα ενός Τεμαχίου

Συνδυασμός βάσης και σάκου σε ένα ενιαίο βολικό και διακριτικό  σύστημα.

 • Καθαρίστε και στεγνώστε το περιστομιακό δέρμα.

 • Μετρήστε τη στομία σας.

 • Ετοιμάστε τη βάση.

  • Για προσαρμοζόμενες βάσεις: Χρησιμοποιώντας τις οδηγίες, κόψτε στο επιθυμητό μέγεθος.

 • Αφαιρέστε το χαρτί από το αυτοκόλλητο.

 • Τοποθετήστε απαλά το σύστημα συλλογής πάνω από τη στομία σας.

 • Πιέστε τη βάση πάνω στο δέρμα, προσέχοντας ιδιαίτερα την περιοχή πιο κοντά στη στομία.

 • Απλώστε την πάνω στο δέρμα σας. Ασκήστε ελαφριά πίεση στη βάση για 30-60 δευτερόλεπτα για να εφαρμόσει καλά.

Αφαιρέστε το χαρτί από τη βάση

Τοποθετήστε το σύστημα συλλογής απαλά πάνω από τη στομία. Πιέστε τη βάση πάνω στο δέρμα, προσέχοντας ιδιαίτερα την περιοχή πιο κοντά στη στομία

Κατά την εφαρμογή, ασκήστε ελαφριά πίεση στη βάση για 30 δευτερόλεπτα μέχρι ένα λεπτό.

Παραδοσιακά Σύστημα Δύο Τεμαχίων 

Το σύστημα αυτό αποτελείται από βάση και σάκο χωριστά. Τα δύο κομμάτια ενώνονται μεταξύ τους με πλαστικό συνδετικό δακτύλιο.

Το σύστημα αυτό αποτελείται από βάση και σάκο χωριστά. Τα δύο κομμάτια ενώνονται μεταξύ τους με πλαστικό συνδετικό δακτύλιο.

 • Καθαρίστε και στεγνώστε το περιστομιακό δέρμα.

 • Μετρήστε τη στομία σας.

 • Ετοιμάστε τη βάση.

  • Για προσαρμοζόμενες βάσεις: Χρησιμοποιώντας τις οδηγίες, κόψτε στο επιθυμητό μέγεθος.

  • Για εύπλαστες βάσεις: Κυλήστε το πίσω μέρος του αυτοκόλλητου να εφαρμόσει στη στομία σας.

 • Αφαιρέστε το χαρτί από το αυτοκόλλητο.

 • Κεντράρετε την τρύπα πάνω από τη στομία σας, πάνω στο δέρμα σας.

 • Πιέστε απαλά τη βάση πάνω στο δέρμα σας.

 • Ευθυγραμμίστε τον πλαστικό δακτύλιο του σάκου με τον δακτύλιο της βάσης και πιέστε τα μεταξύ τους. Θα πρέπει να ακούσετε και να νιώσετε το σύστημα να κλειδώνει.

Πιέστε απαλά τη βάση πάνω στη στομία σας και σφιχτά στο δέρμα προσέχοντας την περιοχή κοντά στη στομία.

Τοποθετήστε τον δακτύλιο του σάκου πάνω από τον δακτύλιο της βάσης. Πιέστε απαλά το κάτω μέρος του δακτυλίου του σάκου στη βάση με κίνηση προς τα πάνω

Two-Piece Systems with Adhesive Coupling Technology™

This system type is made up of both a barrier and a pouch. The two pieces connect together with a foam adhesive ring and flexible "Landing Zone."

 • Clean and dry peristomal skin.
 • Measure your stoma.
 • Prepare the skin barrier.
  -  For cut-to-fit barriers: Using the guidelines, cut an appropriate size.
  -  For moldable barriers: Roll the adhesive back to fit your stoma.
 • Remove the paper from the adhesive.
 • Center the hole over your stoma, onto your skin.
 • Press the skin barrier gently against your skin. Hold for 30-60 seconds to secure the barrier to your skin.
 • Align the lower half of the foam adhesive collar on the pouch with the clear "Landing Zone" on the skin barrier. Then roll or slide your fingers over the upper portion of the pouch to secure the two pieces together.

Remove the white release paper and center the hole over the stoma.

Fold the adhesive ring, apply the lower half to the bottom of the landing zone, then roll or slide the fingers to secure the pouch.

Run a finger around the pouch to make sure it's smooth and wrinkle free.

Εφαρμογή συστήματος στομίας της ConvaTec
Εφαρμογή συστήματος στομίας της ConvaTec
Χρησιμοποιώντας την βάση της σειράς  Natura™ με τεχνολογία Moldable 
Πως χρησιμοποιούμε το κλείστρο InvisiClose™ και το κλιπ στους ανοικτούς σάκους
Εφαρμογή του κλείστρου ConvaTec InvisiClose® 
Πως μετράτε την στομία σας
Εφαρμογή σάκου ενός τεμαχίου Esteem™ + με τεχνολογία Moldable
Είστε έτοιμοι για την τεχνολογία Moldable;