Εκδορά άνοιγμα δέρματος

Τραύμα που εμφανίζεται στα άκρα των ηλικιωμένων ως αποτέλεσμα μόνο της τριβής ή των δυνάμεων διάτμησης και τριβής.