Δευτερεύων επίθεμα

Ένα επίθεμα που χρησιμοποιείται για να συγκρατεί τον πρωτεύον επίθεμα στη θέση του.