Χειρουργικό Επίθεμα

Εύκολη στη χρήση λύση για τη μετεγχειρητική διαχείριση χειρουργικών τομών.