Τραύματα υπό πίεση Στάδιο I & II

Στάδιο 1 Έλκος πίεσης: Το δέρμα είναι άθικτο με μία περιοχή ερυθρότητας που δεν υποχωρεί μετά από αποφόρτιση για 20-30 λεπτά. skin.

Στάδιο 2 Έλκος πίεσης: πάρχει ένα μερικώς ανοικτό έλκος που είναι στο πάχος του δέρματος (ρηχό) με τυπικά ερυθρό- ροζ χρώμα.