Ανοικτά χειρουργικά τραύματα

Οι ανοιχτές χειρουργικές πληγές αφήνονται να επουλωθούν λόγω δευτερεύουσας πρόθεσης, η οποία περιλαμβάνει την φυσική επούλωση του τραύματος και βασίζεται στον κοκκιώδη ιστό που προκύπτει από τη βάση του τραύματος για την κάλυψη του ελλείμματος ιστού που δημιουργείται από τη χειρουργική επέμβαση.