Έλκη ποδιών

Το έλκος του ποδιού είναι μια διάσπαση του ιστού στο πόδι. Τα έλκη των ποδιών είναι συνέπεια κακής ροής αίματος , λόγω προβλημάτων με τα ίδια τα αιμοφόρα αγγεία ή λόγω υποκείμενης νόσου που διακυβεύει την αποτελεσματική ροή του αίματος. Έχουμε μια σειρά προϊόντων που βοηθούν στη διαχείριση αυτών των ελκών.