Τεχνολογία Hydrofiber®

Μια μοναδική τεχνολογία ινών που απορροφά και συγκρατεί το υγρό σχηματίζοντας ένα συνεκτικό τζελ.