Αφρώδη Επιθέματα

Επίθεμα από αφρώδες υλικό ως πρωτεύον ή δευτερεύων επίθεμα τραυμάτων.