Εγκαύματα

Το έγκαυμα είναι ένας θερμικός τραυματισμός του δέρματος που προκαλείται από θερμότητα, χημικούς ή φυσικούς παράγοντες. Συνήθως ορίζεται ως προς το βάθος καύσης όπως 1ος βαθμός/ Επιφανειακός, 2ος βαθμός/ Μερικό Πάχος ή 3ος βαθμός/ Πλήρες πάχος. Διαθέτουμε μια σειρά επιθεμάτων για τη διαχείριση εγκαυμάτων μερικού πάχους και ένα σύστημα διαχείρισης κοπράνων για τη διαχείριση επιπλοκών που σχετίζονται με εγκαύματα.