Αλγηνικά

Επίθεμα από φύκια που περιέχει ιόντα νατρίου και ασβεστίου.