Σύστημα δύο τεμαχίων

Σύστημα δύο τεμαχίων

Σύστημα δύο τεμαχίων βάση και σάκος χωριστά