Επίθεμα DuoDERM®

Επιθέματα DuoDERM® 

 Το επίθεμα DuoDERM® ενδείκνυται για την διαχείριση εξιδρωματικών τραυμάτων

Θεραπεία

  • Έχει πολύ καλά αποτελέσματα στη υγεία των ασθενών όταν οι νοσηλευτές υγείας χρησιμοποιούν το επίθεμα DuoDERM® στο κατάλληλο  χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της θεραπείας του τραύματος.

  • Ενισχύει την κοκκιοποίηση των ιστών και την αυτολυτική απομάκρυνση των νεκρώσεων.

  • Απομακρύνει τις νεκρώσεις τόσο γρήγορα όσο και ο ενζυματικός καθαρισμός

Τα σχέδια δράσης που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία για την ενυδάτωση των ξηρών τραυμάτων περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός υγρού περιβάλλοντος για την αποφυγή της ξήρανσης του τραύματος και για την πραγματοποίηση αυτολυτικής απομάκρυνσης των νεκρώσεων.

Ευκολία στην χρήση

  • Το επίθεμα DuoDERM® μπορεί να παραμείνει στο τραύμα ως και 7 μέρες.

  • Τα επιθέματα είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμα και μπορούν εύκολα να καλύψουν οποοιδήποτε σημείο του σώματος του ασθενή.