Επίθεμα AQUACEL® Extra™ και AQUACEL® Ag Extra™ Τι λένε οι Ειδικοί

Επιθέματα AQUACEL® 

S Bateman, RGN, Dip, BSc, Ma

Εφαρμογή σε νοσοκομείο: Το AQUACEL® Extra ™ παρέχει αυξημένη απορροφητικότητα, μειώνει την διάβρωση, εύκολη απομάκρυνση  (έναντι άλλων σκευών AQUACEL®). Επικεφαλής νοσηλευτής - φροντίδα τραυμάτων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο James Cook.