Επίθεμα AQUACEL® Extra™ και AQUACEL® Ag Extra™ κλινικές μελέτες

Επιθέματα AQUACEL® 

Επίθεμα AQUACEL® Ag Extra™ κλινικές μελέτες

Case Series: The use of AQUACEL™ Ag Extra™ dressing on Chronic and Acute Wounds

Συμπέρασμα

Χρόνια και οξεία τραύματα: Κλινικά οφέλη από προστιθέμενη αντοχή και απορροφητικότητα (AQUACEL® Ag Extra™: εννέα περιπτώσεις)

View
traumatic-wound-by-bull-horn-ap-012108-es

Arroyo Drone A

Τραύμα  από το κέρατο ταύρου: Έλεγχος μόλυνσης, διαχείριση εξιδρώματος, αποτελέσματα θεραπείας
(AQUACEL® Ag Extra :Ισπανία)

View